วิชาชีพการทำขนมไทย จำนวน 20 ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2563 ณ กศน.ตำบลสระ หมู่ 12 อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา